Logo MaterSense Aandacht voor moederschap

Rituelen

Om belangrijke gebeurtenissen, relaties of verbindingen te verdiepen of bekrachtigen. Een ritueel raakt diep, maakt  bijzonder en blijft in de herinnering bestaan.

*  verwelkomen  *  afscheid nemen  *  een nieuwe fase inluiden  *  verbinding aangaan  *  intenties richten *  loslaten  *  verzoenen  *  vieren  *  een overgang markeren  *  wensen  *  dankbaarheid uiten  *   . . .  *

Het besluit samen ouders te willen worden, de geboorte of adoptie van een kindje, het geven van de naam, het sterven van een baby of kind, het verlies of afbreken van een zwangerschap, het opgeven van een kinderwens en het aangaan of afsluiten van een levensfase. Dit zijn voorbeelden van gebeurtenissen die vragen om aandacht. En zo zijn er meer. Het kan fijn zijn om voor zulke gebeurtenissen een persoonlijk ritueel te creëren. Dat kan een klein en intiem ritueel zijn voor jou of voor jullie zelf, of een groter ritueel, waarbij je dierbare anderen wilt betrekken.

Bij het ontwerpen van een persoonlijk ritueel gaat het er om datgene wat voor jou/jullie van betekenis is op een passende manier te verbeelden zodat het diepgaand voelbaar wordt en een plek krijgt. Er wordt gezocht naar vormgeving en symboliek die passen bij jouw/ jullie eigen inspiratiebronnen en manier van leven.

Rituelen zijn bij uitstek geschikt om ambivalentie en tegenstrijdigheden een plek te geven. Dus schroom niet om een ritueel te overwegen als je situatie complex is.