Logo MaterSense Aandacht voor moederschap

Rituelen

Om belangrijke gebeurtenissen, relaties of verbindingen te verdiepen of bekrachtigen. Een ritueel raakt diep, maakt  bijzonder en blijft in de herinnering bestaan.

*  verwelkomen  *  afscheid nemen  *  een nieuwe fase inluiden  *  verbinding aangaan  *  intenties richten *  loslaten  *  verzoenen  *  vieren  *  een overgang markeren  *  wensen  *  dankbaarheid uiten  *   . . .  *

Het besluit samen ouders te willen worden, de geboorte of adoptie van een kindje, het geven van de naam, het sterven van een baby of kind, het verlies of afbreken van een zwangerschap, het opgeven van een kinderwens en het aangaan of afsluiten van een levensfase. Dit zijn voorbeelden van gebeurtenissen die vragen om aandacht. En zo zijn er meer. Het kan fijn zijn om voor zulke gebeurtenissen een persoonlijk ritueel te creëren. Dat kan een klein en intiem ritueel zijn voor jou of voor jullie zelf, of een groter ritueel, waarbij je dierbare anderen wilt betrekken.

Bij het ontwerpen van een persoonlijk ritueel gaat het er om datgene wat voor jou/jullie van betekenis is op een passende manier te verbeelden zodat het diepgaand voelbaar wordt en een plek krijgt. Er wordt gezocht naar vormgeving en symboliek die passen bij jouw/ jullie eigen inspiratiebronnen en manier van leven.

Rituelen zijn bij uitstek geschikt om ambivalentie en tegenstrijdigheden een plek te geven. Dus schroom niet om een ritueel te overwegen als je situatie complex is.

     

Met Marian Geurtsen

Dit is een rituele bijeenkomst voor vrouwen die een kindje verloren tijdens of vlak na de zwangerschap. Omdat dit verlies vaak een blijvende pijn achterlaat en het troostend is als er aandacht is voor je verbinding met je verloren kindje(s). Deze kindjes, met wie maar korte tijd geleefd is,  worden weleens liefdevol ‘sterrenkindjes’ genoemd.

Zo lang als er kinderen geboren worden zijn er ook moeders die rouwen, omdat hun kindje stierf nog voor of vlak na de geboorte. Dit is een thema van alle tijden. Oude en nieuwe verhalen inspireerde tot deze bijeenkomst.

Kernelementen van de bijeenkomst zijn: het delen van persoonlijke ervaringen met elkaar, luisteren naar verhalen en muziek, een kaars aansteken voor je verloren kindje(s) en een creatieve activiteit om een symbolisch aandenken te maken en een blessing. Met elkaar creëren we een ritueel geheel dat erkenning geeft aan wat het korte leven van jouw kindje in jouw leven betekent.

Marian Geurtsen is theoloog en ritueelspecialist. Ze haalt uit de schatkist van de christelijke traditie rituelen en verhalen tevoorschijn om te gebruiken voor mensen met vragen vandaag. Ze gebruikt de verhalen om daaraan de ervaringen van mensen te spiegelen. Ze is actief in pioniersplek de Hoeftuin, Hoge Weide.

Met onze verschillende achtergronden is de bijeenkomst een mooie cross-over. Deze is absoluut bedoeld voor álle vrouwen die hun verloren kindjes willen herdenken. Je hoeft geen religieuze oriëntatie te hebben; enkel de openheid om je door aloude beelden en verhalen te laten raken.

Vrouwen die deelnamen aan de bijeenkomst van 2020 (uitgesteld en online op 31 januari) gaven terug dat ze de bijeenkomst intens en waardevol vonden, en dat het een stukje heling bracht.

28 december 2021

19:00 – 22:00 uur

Boerderij De Hoef

Hageweide 6 Utrecht

 Kosten: vrijwillige bijdrage

Meer informatie: www.dehoeftuin.nl

Aanmelden: info@dehoeftuin.n