Logo MaterSense Aandacht voor moederschap

Voor professionals

Als je een verdiepingsslag wilt maken in je werk.

Professionals in de (geboorte)zorg hebben een grote liefde en motivatie voor hun vak. Protocollen en gebrek aan tijd maken het soms helaas moeilijk om zo aandachtig bij cliënten te zijn als je zou willen. Inzicht in de zingevingsdimensie kan helpen om in de praktijk gevoelig te worden voor waarden en betekenissen. Hierdoor kun je als professional – binnen de gegeven kaders – nog beter aansluiten bij de beleving van cliënten en zelf plezier en voldoening blijven ervaren in je werk.

Als je werkzaam bent in de geboortezorg of palliatieve kind- of moederzorg, en blijft rondlopen met ervaringen in je werk kun je bij MaterSense terecht. Bijvoorbeeld als een gebeurtenis in je werkpraktijk je erg geraakt heeft, als je je afvraagt of je ‘goed’ gehandeld hebt, als je zoekende bent naar je motivatie voor je werk. In gesprek verkennen we jouw ervaringen en de waarden die jou drijven in je werk. Op die manier kun je spanningen loslaten, komen tot meer helderheid en nieuwe energie vinden.

Als geboortezorgverleners in hun zorg ruimte willen scheppen voor de belevings- en betekenisdimensie van de processen die hun cliënten doormaken, kan het zinvol zijn om eens inhoudelijk op deze thematiek in te gaan. Ik verzorg een lezing en/of training, afgestemd op de doelgroep, om inzicht te verschaffen en handvatten te geven voor de praktijk. Ik baseer me op fenomenologische, psychologische en filosofische beschouwingen van de transitie naar moederschap en de medicalisering van geboorte.

Soms heb je cliënten die expliciet uiting geven aan levensvragen zoals “Waarom overkomt mij dit?” en “Ik weet niet waar ik in deze situatie nog vertrouwen vandaan kan halen”. In andere gevallen voel je misschien aan dat een cliënt zoekende is in hoe zich tot een situatie of gebeurtenis te verhouden. Zeker wanneer er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden of in de herinnering bestaan. Het kan ook zijn dat je duidelijk merkt dat een cliënt gewoon meer aandacht nodig heeft in haar proces, zonder dat een psycholoog nodig lijkt. Geestelijke begeleiding kan ook in zulke situaties iets betekenen.

Zie voor meer informatie over wanneer cliënten door te verwijzen naar een geestelijk begeleider: Indicaties Geestelijke Verzorging Eerstelijnszorg.