Logo MaterSense Aandacht voor moederschap

Bezinning

Bezinningsgroepen scheppen gelegenheid om samen met anderen stil te staan bij je ervaringen en te verkennen welke betekenis ze hebben in je leven. Ze zijn verdiepend en helpen je te verbinden met wat je meemaakt.

De groepen worden niet doorlopend gegeven. Mocht je interesse hebben in een bezinningsgroep waarbij nu geen data staan, laat het weten. Dan word je op de hoogte gehouden.

In samenwerking met Linda Pijnacker

In zes themabijeenkomsten staan we stil bij wat er op je af komt in het moeder zijn. In een kleine groep van moeders onderzoek je wat de geboorte van jouw kind(eren) te weeg heeft gebracht, wat voor jou belangrijk is in het moederschap en hoe je dat vorm wilt geven. Uitwisseling van eigen ervaringen aan de hand van verbeeldingsvolle schrijfopdrachten staat centraal in de bijeenkomsten. De moederschapsthema’s die aan de orde komen worden geïllustreerd met fragmenten uit de (steeds groter wordende!) verzameling bestaande literatuur van schrijvende moeders. 

Moederschat geeft verdieping aan je eigen moederschap, geeft ruimte aan vragen, worstelingen en valkuilen, en zet aan tot persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Deze reeks bijeenkomsten wordt gegeven in samenwerking met Linda Pijnacker. Linda ontwikkelt projecten op het grensvlak van kunst en zingeving. Als schrijver ligt haar focus op het kleine, het lokale en het alledaagse dat zij in taal wil vangen en coacht zij mensen bij het schrijven van hun eigen verhaal. Zie voorbeelden van haar projecten op www.dewereldstaatstil.nl.

Voor vrouwen met kinderen tussen 0 en ongeveer 7 jaar. Schrijfervaring is niet nodig.

Er gebeurt en verandert veel als je zwanger bent. In het drukke dagelijks leven, waarin ook nog eens allerlei zwangerschapgerelateerde keuzes gemaakt moeten worden, vind je misschien net als veel andere vrouwen maar weinig tijd en ruimte om echt stil te staan bij wat er allemaal in je omgaat. Deze cursus is er om je op een diep niveau te verbinden met je veranderende leven. Je oefent jezelf in contact maken met je lichaam en je innerlijke beleving. Je creëert en versterkt je innerlijke ruimte. Dat kan je later tijdens je bevalling helpen.

In vijf bijeenkomsten wordt aan de hand van verschillende thema’s stilgestaan bij de veranderingen die de zwangerschap in je leven teweeg brengt. Er is ruimte voor het bewust worden en onderzoeken van je  persoonlijke ervaringen, en voor uitwisseling in gesprek met elkaar. Je kunt elkaar steunen, van elkaar leren en inspiratie delen.

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met de verbeelding. Verhalen en poëzie, klank en beelden, momenten van stilte en visualisatie zullen allemaal bijdragen aan het verdiepen van je ervaringen.

5 bijeenkomsten van 2 uur. Voor zwangere vrouwen op elk moment in de zwangerschap. Maximaal aantal deelnemers: 8

Data: vrijdagochtenden 6, 13, 20, 27 november en 4 december 2020

Volgende reeks: dinsdagochtenden 26 januari en 2, 9, 16, 23 februari 2021

Tijd: 9:30 – 11.30 uur

Locatie: Ruimte voor Aandacht, Singelsteeg 2 Utrecht (hier is genoeg ruimte om fysieke afstand te houden)

Als je kindje er eindelijk is kan het leven best wennen zijn. Het is misschien heel anders dan je had verwacht en daar probeer je je weg in te vinden. Daarbij heb je je bevallingservaring nog vers in je geheugen. 

Deze bezinningsgroep is bedoeld om stil te staan bij wat je bevallingservaring voor je betekent, en om uit te wisselen over je kersverse ervaringen in het leven als moeder (ook als het niet je eerste kind is). Je komt drie keer met andere moeders bij elkaar. Je krijgt ruimte om je bevallingsverhaal te vertellen. We onderzoeken de kracht en kwetsbaarheid daarin en gaan op zoek naar bekrachtigende of helende beelden.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Voor vrouwen in het eerste jaar na hun bevalling. Maximaal aantal deelnemers: 5

Het is een wonderlijk gebeuren als er een kindje komt. Nieuw leven te mogen ontvangen, zo dichtbij en zo eigen, brengt hele nieuwe en bijzondere gevoelens van verbondenheid met zich mee. Als het verwachte of reeds geboren kindje dan sterft is dat een hele intense ervaring die je kan verwarren en heel kwetsbaar doen voelen. Het mooie en droevige liggen heel dicht bij elkaar.

De bezinningsgroep na het verlies van een kindje is er om ouders de gelegenheid te bieden samen stil te staan bij hun ervaringen, om verdrietige, vreugdevolle en kwetsbare gevoelens te mogen voelen en het verloren kindje een plek te geven in hun leven. Hier in drie bijeenkomsten mee bezig te gaan met andere ouders die een vergelijkbare ervaring hebben kan steunend en troostend werken. Er wordt met verhalende en beeldende elementen gewerkt om tot de kern van ervaringen te komen. De laatste bijeenkomst krijgt, als de deelnemers dat wensen, de vorm van een ritueel. Dat wordt vormgegeven op basis van de in bijeenkomst 1 en 2 gedeelde ervaringen.

3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Voor paren of alleenstaande ouders die een kindje hebben verloren in de afgelopen 2 jaar. Maximaal aantal deelnemers: 8.

In samenwerking met Marjolein Heijliger

Een onderwerp waar bijna nooit over gesproken wordt is moedergevoelens van vrouwen die geen (levende) kinderen hebben. Moederschap kan een thema zijn in het leven van vrouwen, of ze nu wel of niet zwanger geweest zijn, kinderen gebaard of verzorgd hebben. Deze groep is er om aan dit aspect van je vrouw-zijn aandacht te schenken, en met andere vrouwen te delen wat voor plek het in je leven heeft. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s, met visualisatie en andere beeldende elementen.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Voor vrouwen zonder (levende) kinderen voor wie het thema moederschap speelt. Maximaal aantal deelnemers: 8

Precieze data en locatie binnenkort bekend.

Als je hebt gekozen voor een abortus dan is daar meestal een ‘innerlijke dialoog’ aan voorafgegaan. Je hebt gevoeld, gedacht en afgewogen. Na de abortus is dat niet vanzelfsprekend voorbij. Ook als je voelt dat het zo goed is heb je wel iets ingrijpends meegemaakt. Het zwanger zijn en het nemen van een besluit daarover verandert voor veel vrouwen hun kijk op het leven. Het heeft impact op wie je bent. Als je het fijn vindt om ervaringen te delen met andere vrouwen en met elkaar de moeilijke en de mooie kanten daarvan te omarmen dan is deze groep daarvoor een fijne plek. Er wordt gewerkt met verstilling en beeldende elementen.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Voor vrouwen die in de afgelopen (ongeveer) anderhalf jaar voor een abortus kozen. Maximaal aantal deelnemers: 5

Als je een miskraam hebt gehad heb je iets te verwerken. Je hebt het wonder van nieuw leven in je lichaam ervaren, je bent  innerlijk al een relatie met de zwangerschap of het toekomstige kindje aangegaan, er was verwachting. En dan plots moet je afscheid nemen en loslaten. Dat is niet altijd eenvoudig en vaak moeten vrouwen dit tussen alle bedrijven door klaarspelen. Vaak blijft dat voor de buitenwereld onzichtbaar. Dan is er te weinig ruimte om het een plek te geven. In deze bezinningsgroep kom je drie keer bij elkaar met vrouwen die net zo’n ervaring hebben. Je krijgt de ruimte om naar je gevoel te gaan en  van daaruit te verkennen wat deze gebeurtenis  in jouw leven betekent.  Er wordt gewerkt met verstilling en beeldende elementen.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Voor vrouwen die in de afgelopen (ongeveer) 1,5 jaar een miskraam hebben gehad. Maximaal aantal deelnemers: 5

Als je kind, om wat voor reden dan ook, meer zorg nodig heeft dan de meeste kinderen is dat een bijzondere opgave voor jou als moeder. Dit kan intense en tegenstrijdige gevoelens met zich meebrengen en soms grote levensvragen oproepen. Wat vaak dreigt te gebeuren is dat de zorg al je aandacht opslokt en dat er nauwelijks of geen ruimte is voor jou als mens met eigen grenzen, behoeften en verlangens. Deze groep is ervoor bedoeld dat je samen met vrouwen in vergelijkbare situaties ruimte vindt om naar binnen te keren, bij jezelf te komen en te voelen wat het allemaal voor je betekent. Er wordt gewerkt aan het vinden van een eigen innerlijke ruimte waaruit je kracht kunt putten. Oefeningen met stilte en verbeelding helpen daarbij.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Maximaal aantal deelnemers: 5