Logo MaterSense Aandacht voor moederschap

Bezinning

Bezinningsgroepen scheppen gelegenheid om samen met anderen stil te staan bij je ervaringen en te verkennen welke betekenis ze hebben in je leven. Ze zijn verdiepend en helpen je te verbinden met wat je meemaakt.

Er gebeurt en verandert veel als je zwanger bent. In het drukke dagelijks leven, waarin ook nog eens allerlei zwangerschapgerelateerde keuzes gemaakt moeten worden, vind je misschien net als veel andere vrouwen maar weinig tijd en ruimte om echt stil te staan bij wat er allemaal in je omgaat. Deze cursus is er om je op een diep niveau te verbinden met je veranderende leven. Je oefent jezelf in contact maken met je lichaam en je innerlijke beleving. Je creëert en versterkt je innerlijke ruimte. Dat helpt om spanningen en zorgen los te laten en vanuit je eigen kracht en innerlijke oriëntatie te groeien in het moeder worden. Daar kan je tijdens je bevalling en ook later in het moederschap op terugvallen.

In vijf bijeenkomsten wordt aan de hand van verschillende thema’s stilgestaan bij de veranderingen die de zwangerschap in je leven teweeg brengt. Er is ruimte voor het bewust worden en onderzoeken van je  persoonlijke ervaringen, en voor uitwisseling in gesprek met elkaar. Je kunt van elkaar leren en inspiratie delen.

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met de verbeelding. Verhalen en poëzie, klank en beelden, momenten van stilte en visualisatie zullen allemaal bijdragen aan het verdiepen van je ervaringen, én aan het beleven van het wonder dat je zwangerschap is!

De zwangerschapscursus van Sophie was het grootste cadeau dat ik mezelf had kunnen geven tijdens de zwangerschap. Het hielp telkens weer me te verbinden met de zwangerschap, het ongeboren kindje en mijn moederschap in wording. Elke bijeenkomst stipte Sophie een thema aan dat zo raak was dat het voelde alsof ze het  speciaal voor mij had uitgekozen. Sophie geeft met haar cursus ruimte aan de talloze nieuwe ervaringen die een zwangerschap met zich meebrengt en geeft tegelijkertijd de ’tools’ en woorden om met de vaak dubbele of nieuwe ervaringen om te gaan, deze te communiceren en een plek te geven. Bijvoorbeeld de ervaring alles willen geven aan mijn kindje, maar ook geconfronteerd worden met mijn eigen grenzen. Of de spanning tussen de  enorme blijdschap en het geluk dat ik voelde toen ik in verwachting was, maar ook de angst die daarbij kwam dat het mis kon gaan en dat ik nu echt iets te verliezen had. Sophie geeft ruimte aan alle kanten van de ervaring. Op dit niveau ook ervaringen uit te wisselen met andere zwangere vrouwen heb ik als heel waardevol ervaren. Elke bijeenkomst was door Sophies oog voor detail en schoonheid niet alleen een weldadig moment van rust en bezinning en een klein intiem feestje met mijn ongeboren kindje, de cursus was tegelijkertijd de beste voorbereiding op de bevalling en het moederschap erna. De cursus van Sophie wens ik echt elke zwangere vrouw toe!”                 Charlotte

5 bijeenkomsten van 2 uur. Voor zwangeren op elk moment in de zwangerschap. Maximaal aantal deelnemers: 8

Data: woensdagen 15, 22 en 29 november, 3 en 13 december 2023

Tijd: 09:15 – 11:15 uur

Locatie: Maximaal Gezond Centrum, Utrecht Leidsche Rijn

(Vaak kan de cursus vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed.)

Volgende cursus: woensdagen 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 februari 2024

In samenwerking met Linda Pijnacker

         

In zes themabijeenkomsten staan we stil bij wat er op je af komt in het moeder zijn. In een kleine groep van moeders onderzoek je wat het bestaan van jouw kind(eren) in je leven betekent, wat voor jou belangrijk is in het moederschap en hoe je dat vorm wilt geven. Uitwisseling van eigen ervaringen aan de hand van verbeeldingsvolle schrijfopdrachten staat centraal in de bijeenkomsten. Want schrijven is een mooie manier om verborgen belevingen bewust te worden en kenbaar te maken. De moederschapsthema’s die aan de orde komen worden geïllustreerd met fragmenten uit de (steeds groter wordende!) verzameling bestaande literatuur van schrijvende moeders. Ianthe Mosselman schrijft: “Misschien probeer ik te schrijven uit angst dat mijn stem anders verstomt, zoals dat zo vaak gebeurt met de stem van moeders.” (Mosselman, 2021)

Moederschat geeft verdieping aan je eigen moederschap, geeft ruimte aan vragen, worstelingen en valkuilen, en zet aan tot persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Deze reeks bijeenkomsten wordt gegeven in samenwerking met Linda Pijnacker. Linda ontwikkelt projecten op het grensvlak van kunst en zingeving. Als schrijver ligt haar focus op het kleine, het lokale en het alledaagse dat zij in taal wil vangen en coacht zij mensen bij het schrijven van hun eigen verhaal. Zie voorbeelden van haar projecten op www.dewereldstaatstil.nl.

Voor vrouwen met kinderen tussen 2 en ongeveer 10 jaar. Schrijfervaring is niet nodig.

Waar: Maximaal Gezond Centrum Utrecht Leidsche Rijn en Het Groene Huisje Almere Oosterwold

Als je kindje er eindelijk is kan het leven best wennen zijn. Het is misschien heel anders dan je had verwacht en daar probeer je je weg in te vinden. Daarbij heb je je bevallingservaring nog vers in je geheugen. 

Deze bezinningsgroep is bedoeld om stil te staan bij wat je bevallingservaring voor je betekent, en om uit te wisselen over je kersverse ervaringen in het leven als moeder (ook als het niet je eerste kind is). Je komt drie keer met andere moeders bij elkaar. Je krijgt ruimte om je bevallingsverhaal te vertellen. We onderzoeken de kracht en kwetsbaarheid daarin en gaan op zoek naar bekrachtigende of helende beelden.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Voor vrouwen in het eerste jaar na hun bevalling. Maximaal aantal deelnemers: 5

Het is een wonderlijk gebeuren als er een kindje komt. Nieuw leven te mogen ontvangen, zo dichtbij en zo eigen, brengt hele nieuwe en bijzondere gevoelens van verbondenheid met zich mee. Als het verwachte of reeds geboren kindje dan sterft is dat een hele intense ervaring die je kan verwarren en heel kwetsbaar doen voelen. Het mooie en droevige liggen heel dicht bij elkaar.

De bezinningsgroep na het verlies van een kindje is er om ouders de gelegenheid te bieden samen stil te staan bij hun ervaringen, om verdrietige, vreugdevolle en kwetsbare gevoelens te mogen voelen en het verloren kindje een plek te geven in hun leven. Hier in drie bijeenkomsten mee bezig te gaan met andere ouders die een vergelijkbare ervaring hebben kan steunend en troostend werken. Er wordt met verhalende en beeldende elementen gewerkt om tot de kern van ervaringen te komen. De laatste bijeenkomst krijgt, als de deelnemers dat wensen, de vorm van een ritueel. Dat wordt vormgegeven op basis van de in bijeenkomst 1 en 2 gedeelde ervaringen.

3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Voor paren of alleenstaande ouders die een kindje hebben verloren in de afgelopen 2 jaar. Maximaal aantal deelnemers: 8.

In samenwerking met Marjolein Heijliger

 

Moederschap is een levenssituatie waar iedereen beelden bij heeft. En misschien leek het ooit vanzelfsprekend voor je dat het moederschap ook tot jouw leven zou behoren. Dat bleek anders. Plotsklaps, of na jaren van proberen en hoop. Als dan duidelijk is dat je echt geen moeder zult worden, valt er iets in duigen. Iets dat je je voorgesteld had, iets waar je intens naar verlangde. Dit is ontzettend ingrijpend en raakt blijvend heel je bestaan en identiteit. Beelden van een vrouwenleven als niet-moeder zijn veel schaarser en minder gedefinieerd dan beelden van moederschap. Hoe geef jij invulling aan dit leven?

Deze zingevingsvraag staat in de drie bijeenkomsten van Vervulling vinden in onvervuld moederschap centraal. Stapsgewijs worden beelden en ervaringen gedeeld en verkend. Verlangen en gemis, pijn en (veer)kracht komen aan de orde. Er wordt gewerkt met geleide visualisaties, verbeelding, uitwisseling en (thuis)opdrachten.

De bijeenkomsten worden gegeven in samenwerking met Marjolein Heijliger. Zij stelt zichzelf hier voor:

“Ik ben Marjolein, getrouwd en wonend in Bilthoven. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in het speciaal onderwijs als intern begeleider. Ik heb een opleiding theologie gevolgd met afstudeerrichting pastoraat en heb veel ervaring in het begeleiden van mensen in situaties waar ze niet voor gekozen hebben. Momenteel werk ik als geestelijk verzorger in verschillende verpleeghuizen. Het zoeken naar invulling van ‘moederschap’ ken ik van binnenuit. Onze kinderen waren erg gewenst, maar zij zijn nooit in ons leven gekomen. Een groot verdriet. In elke levensfase leer ik er opnieuw mee om te gaan en probeer ik er invulling aan te geven.”

3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Voor vrouwen zonder (levende) kinderen voor wie het thema (niet-) moederschap een rol speelt. Maximaal aantal deelnemers: 8

Als je hebt gekozen voor een abortus dan is daar meestal een ‘innerlijke dialoog’ aan voorafgegaan. Je hebt gevoeld, gedacht en afgewogen. Na de abortus is dat niet vanzelfsprekend voorbij. Ook als je voelt dat het zo goed is heb je wel iets ingrijpends meegemaakt. Het zwanger zijn en het nemen van een besluit daarover verandert voor veel vrouwen hun kijk op het leven. Het heeft impact op wie je bent. Als je het fijn vindt om ervaringen te delen met andere vrouwen en met elkaar de moeilijke en de mooie kanten daarvan te omarmen dan is deze groep daarvoor een fijne plek. Er wordt gewerkt met verstilling en beeldende elementen.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Voor vrouwen die in de afgelopen (ongeveer) anderhalf jaar voor een abortus kozen. Maximaal aantal deelnemers: 5

Als je een miskraam hebt gehad heb je iets te verwerken. Je hebt het wonder van nieuw leven in je lichaam ervaren, je bent  innerlijk al een relatie met de zwangerschap of het toekomstige kindje aangegaan, er was verwachting. En dan plots moet je afscheid nemen en loslaten. Dat is niet altijd eenvoudig en vaak moeten vrouwen dit tussen alle bedrijven door klaarspelen. Vaak blijft dat voor de buitenwereld onzichtbaar. Dan is er te weinig ruimte om het een plek te geven. In deze bezinningsgroep kom je drie keer bij elkaar met vrouwen die net zo’n ervaring hebben. Je krijgt de ruimte om naar je gevoel te gaan en  van daaruit te verkennen wat deze gebeurtenis  in jouw leven betekent.  Er wordt gewerkt met verstilling en beeldende elementen.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Voor vrouwen die in de afgelopen (ongeveer) 1,5 jaar een miskraam hebben gehad. Maximaal aantal deelnemers: 5

Als je kind, om wat voor reden dan ook, meer zorg nodig heeft dan de meeste kinderen is dat een bijzondere opgave voor jou als moeder. Dit kan intense en tegenstrijdige gevoelens met zich meebrengen en soms grote levensvragen oproepen. Wat vaak dreigt te gebeuren is dat de zorg al je aandacht opslokt en dat er nauwelijks of geen ruimte is voor jou als mens met eigen grenzen, behoeften en verlangens. Deze groep is ervoor bedoeld dat je samen met vrouwen in vergelijkbare situaties ruimte vindt om naar binnen te keren, bij jezelf te komen en te voelen wat het allemaal voor je betekent. Er wordt gewerkt aan het vinden van een eigen innerlijke ruimte waaruit je kracht kunt putten. Oefeningen met stilte en verbeelding helpen daarbij.

3 bijeenkomsten van 2 uur. Maximaal aantal deelnemers: 5