Logo MaterSense Aandacht voor moederschap

Over

Matersense is een praktijk in geestelijke (existentiële) begeleiding. Het is een ongecensureerde ruimte waarin alle gevoelens en gedachten er mogen zijn, aandacht krijgen en betekenisvol kunnen worden.

De naam verwijst naar het proces van moeder worden: ‘matrescence’, naar ‘mater’ (moeder), en naar ‘sense’: het zintuiglijke en het gevoel(ige), zowel als zin (betekenis).

Mijn naam is Sophie Albers. Ik ben opgeleid tot humanistica en geestelijk begeleider. Als geestelijk begeleider heb ik eerst gewerkt in de revalidatie en bij justitie. Daarna heb ik ervoor gekozen als zelfstandige te gaan werken en mij specifiek te richten op de existentiële en spirituele beleving van moeder worden en moederschap. Daar ging mijn masteronderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek over en dit thema bleef en blijft me boeien. Er is vaak zo weinig aandacht voor het proces van moeder worden als een ‘rite of passage’. Terwijl het een leven veranderend gebeuren is met ontzettend veel impact op wie vrouwen zijn als mens. Op alle gebieden: van lichamelijk tot spiritueel. Volgens mij is daar veel meer aandacht voor nodig.

Met mijn begeleiding ben ik er op gericht dat de moederervaringen van vrouwen in hun unieke, individuele context betekenisvol kunnen worden. De mooie en de moeilijke, de kwetsbare en de krachtige.

Graag werk ik met de kracht van beelden en rituelen. Ik ben ervan overtuigd dat sommige ervaringen zo intens zijn en zo diep in ons leven ingrijpen dat we ze niet goed kunnen verwoorden. Maar we kunnen de betekenis ervan wel op een andere manier uitdrukken: door ze te verbeelden. Dat werkt heel krachtig.

Mijn streven is ook om er aan bij te dragen dat er in de geboortezorg gevoelvol omgegaan wordt met het bijzondere gebeuren dat de komst, en soms ook het verlies van een kind is. Vanuit dat streven was ik mede-oprichter van het onderzoeksnetwerk ‘Concerning Maternity’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Ik geef ik trainingen aan professionals die gevoel willen ontwikkelen voor de existentiële en zingevingsdimensie in hun werk, onder andere vanuit het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Als gastdocent was ik verbonden aan de Celebrantenopleiding van de Universiteit voor Humanistiek en ben ik verbonden aan Auryn Opleiding Integratieve Geneeskunde.

Ik ben moeder van drie kinderen.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Geestelijke Verzorging (VGVZ) en geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging (SKGV). Ik ben verbonden aan het Kenniscentrum Integrale Kindzorg (NIK) Utrecht.

Ik ben CRKBO geregistreerd voor het geven van scholing.

Geestelijke begeleiding is gericht op zin- en betekenisgeving. Het gaat over levensvragen. Een geestelijk begeleider is er voor je om je te helpen je (opnieuw) in het leven te oriënteren als alles niet meer zo vanzelfsprekend lijkt door intense ervaringen of grote veranderingen. 

Mensen hebben doorgaans min of meer vaste opvattingen en overtuigingen over het leven, en een ‘gewone’ manier van doen en beleven. Maar als er ingrijpende dingen gebeuren dan kan dat leven er ineens heel anders uitzien, en zijn de dingen die gewoon waren dat soms helemaal niet meer. Dat kan allerlei gevoelens en gedachten met zich mee brengen. Alsof je de weg kwijt bent. Geestelijke begeleiding helpt je stil te staan bij alles wat er in je leven gebeurt en wat dat met je doet. Een geestelijk begeleider geeft je ruimte en aandacht om je bewust te worden van wat er voor jou van waarde en van betekenis is. Hij of zij helpt je verkennen wat je krachtbronnen zijn. Dit helpt je om om te gaan met alles wat er op je levensweg komt.

Een geestelijk begeleider wordt ook wel geestelijk verzorger, levensbegeleider of consulent levensvragen genoemd. Zelf vind ik existentiëel begeleider de meest passende aanduiding. Omdat we ons richten op hoe je je bestaan beleeft en betekenis geeft. 

Mensen associëren het beroep vaak met geloof en religie. Deze komen zeker ter sprake wanneer ze van betekenis zijn voor de cliënt, maar vormen geen vertrekpunt of doel in de geestelijke begeleiding.